KLU 2012KD_KLUNM_KLUGOLONGANNM_GOLONGANKATEGORINM_KATEGORI
01111Pertanian Tanaman Jagung01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01112Pertanian Tanaman Gandum01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01113Pertanian Tanaman Kedelai01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01114Pertanian Tanaman Kacang Tanah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01115Pertanian Tanaman Kacang Hijau01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01116Pertanian Tanaman Kacang-Kacangan Hortikultura01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01117Pertanian Tanaman Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01118Pertanian Tanaman Biji-Bijian Penghasil Bukan Minyak Makan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01119Pertanian Tanaman Serealia Lainnya, Kacang- Kacangan Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01120Pertanian Padi01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01131Pertanian Tanaman Hortikultura Sayuran Daun01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01132Pertanian Tanaman Hortikultura Buah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01133Pertanian Tanaman Hortikultura Sayuran Buah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01134Pertanian Tanaman Hortikultura Sayuran Umbi01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01135Pertanian Tanaman Umbi-Umbian Palawija01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01136Pertanian Tanaman Jamur01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01137Pertanian Tanaman Bit Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01139Pertanian Tanaman Hortikultura Sayuran Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01140Perkebunan Tebu01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01150Perkebunan Tembakau01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01160Pertanian Tanaman Berserat01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01191Pertanian Tanaman Rumput-Rumputan Dan Tanaman Pakan Ternak01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01192Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula) Dan Bibit Tanaman Pakan Ternak01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01193Pertanian Tanaman Bunga01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01194Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01210Pertanian Buah Anggur01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01220Pertanian Buah-Buahan Tropis01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01230Pertanian Buah Jeruk01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01240Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01251Pertanian Buah Beri01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01252Pertanian Tanaman Buah Biji Kacang-Kacangan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01253Pertanian Tanaman Sayuran Tahunan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01259Pertanian Tanaman Buah Semak Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01261Perkebunan Buah Kelapa01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01262Perkebunan Buah Kelapa Sawit01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01269Perkebunan Tanaman Buah Oleaginous Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01270Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01281Perkebunan Lada01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01282Perkebunan Cengkeh01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01283Perkebunan Cabe01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01284Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01285Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01286Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01289Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01291Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01299Perkebunan Cemara Dan Tanaman Tahunan Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01301Pertanian Tanaman Hias Bukan Tanaman Bunga01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01302Pertanian Pengembangbiakan Tanaman Holtikultura Lainnya Bukan Bunga01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01411Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01412Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01413Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01414Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01420Peternakan Kuda Dan Sejenisnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01430Peternakan Unta Dan Sejenisnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01441Pembibitan Dan Budidaya Domba01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01442Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01443Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01450Peternakan Babi01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01461Pembibitan Dan Budidaya Ayam Ras Pedaging01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01462Pembibitan Dan Budidaya Ayam Ras Petelur01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01463Pembibitan Dan Budidaya Ayam Buras01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01464Pembibitan Dan Budidaya Itik01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01465Pembibitan Dan Budidaya Itik Manila01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01466Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01467Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01469Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01491Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01492Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01493Pembibitan Dan Budidaya Lebah01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01494Pembibitan Dan Budidaya Rusa01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01499Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01611Jasa Pengolahan Lahan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01612Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Jasad Pengganggu01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01613Jasa Pemanenan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01614Jasa Penyemprotan Dan Penyerbukan Melalui Udara01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01619Jasa Penunjang Pertanian Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01621Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01622Jasa Pemacekan Ternak01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01623Jasa Penetasan Telur01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01629Jasa Penunjang Peternakan Lainnya01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01630Jasa Pasca Panen01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01640Pemilihan Bibit Tanaman Untuk Pengembangbiakan01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01701Perburuan Dan Penangkapan Satwa Liar01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
01702Penangkaran Satwa Liar01Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02111Pengusahaan Hutan Jati02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02112Pengusahaan Hutan Pinus02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02113Pengusahaan Hutan Mahoni02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02114Pengusahaan Hutan Sonokeling02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02115Pengusahaan Hutan Albasia/Jeunjing02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02116Pengusahaan Hutan Cendana02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02117Pengusahaan Hutan Akasia02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02118Pengusahaan Hutan Ekaliptus02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02119Pengusahaan Hutan Lainnya02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02120Pengusahaan Hutan Alam02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02131Pengusahaan Rotan02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02132Pengusahaan Getah Pinus02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02133Pengusahaan Daun Kayu Putih02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02134Pengusahaan Bambu02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02135Pengusahaan Damar02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02136Pengusahaan Gaharu02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02139Pengusahaan Hutan Bukan Kayu Lainnya02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02201Penebangan Kayu02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02202Usaha Pemungutan Kayu02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02209Usaha Kehutanan Lainnya02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02301Pemungutan Getah Karet02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02302Pemungutan Rotan02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02303Pemungutan Getah Pinus02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02304Pemungutan Daun Kayu Putih02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02305Pemungutan Kokon/Kepompong Ulat Sutera02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02306Pemungutan Damar02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02307Pemungutan Madu02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02308Pemungutan Bambu02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02309Pemungutan Bukan Kayu Lainnya02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02401Jasa Kehutanan Bidang Penggunaan Kawasan Hutan02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02402Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02403Jasa Kehutanan Bidang Rehabilitasi Lahan Dan Kehutanan Sosial02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
02409Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya02Kehutanan dan Penebangan KayuAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03111Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03112Penangkapan Crustacea Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03113Penangkapan Mollusca Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03114Penangkapan/Pengambilan Algae (Tumbuhan) Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03115Penangkapan/Pengambilan Benih Ikan Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03116Penangkapan Echinodermata Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03117Penangkapan Coelenterata Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03118Penangkapan Ikan Hias Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03119Penangkapan Biota Air Lainnya Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03121Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03122Penangkapan Crustacea Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03123Penangkapan Mollusca Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03124Penangkapan/Pengambilan Algae Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03125Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03129Penangkapan Biota Air Lainnya Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03131Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03132Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03133Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03141Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03142Jasa Produksi Penangkapan Ikan Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03143Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Perairan Umum03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03211Pembesaran Ikan Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03212Pembenihan Ikan Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03213Budidaya Ikan Hias Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03214Budidaya Karang (Coral)03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03221Pembesar Ikan Air Tawar Di Kolam03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03222Budidaya Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03223Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03224Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03225Budidaya Ikan Hias Air Tawar03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03226Pembenihan Ikan Air Tawar03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03231Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03232Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03233Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03241Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Di Air Tawar03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03242Jasa Produksi Budidaya Ikan Di Air Tawar03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03243Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Di Air Tawar03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03251Pembesaran Ikan Air Payau03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03252Pembenihan Ikan Air Payau03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03261Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03262Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
03263Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau03PerikananAPertanian, Kehutanan dan Perikanan
05101Pertambangan Batu Bara05Pertambangan Batu Bara dan LignitBPertambangan dan Penggalian
05102Gasifikasi Batu Bara Di Lokasi Penambangan05Pertambangan Batu Bara dan LignitBPertambangan dan Penggalian
05200Pertambangan Lignit05Pertambangan Batu Bara dan LignitBPertambangan dan Penggalian
06100Pertambangan Minyak Bumi06Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas BumiBPertambangan dan Penggalian
06201Pertambangan Gas Alam06Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas BumiBPertambangan dan Penggalian
06202Pengusahaan Tenaga Panas Bumi06Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas BumiBPertambangan dan Penggalian
07101Pertambangan Pasir Besi07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07102Pertambangan Bijih Besi07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07210Pertambangan Bijih Uranium Dan Thorium07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07291Pertambangan Bijih Timah07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07292Pertambangan Bijih Timah Hitam07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07293Pertambangan Bijih Bauksit07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07294Pertambangan Bijih Tembaga07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07295Pertambangan Bijih Nikel07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07296Pertambangan Bijih Mangan07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07299Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07301Pertambangan Emas Dan Perak07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
07309Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya07Pertambangan Bijih LogamBPertambangan dan Penggalian
08101Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08102Penggalian Batu Kapur/Gamping08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08103Penggalian Kerikil (Sirtu)08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08104Penggalian Pasir08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08105Penggalian Tanah Dan Tanah Liat08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08106Penggalian Gips08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08911Pertambangan Belerang08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08912Pertambangan Fosfat08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08913Pertambangan Nitrat08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08914Pertambangan Yodium08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08915Pertambangan Potash (Kalium Karbonat)08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08919Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08920Ekstraksi Tanah Gambut (Peat)08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08930Ekstraksi Garam08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08991Pertambangan Batu Mulia08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08992Penggalian Batu Bahan Industri08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08993Pertambangan Aspal Alam08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08994Penggalian Asbes08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
08999Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl08Pertambangan dan Penggalian LainnyaBPertambangan dan Penggalian
09100Jasa Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam09Jasa PertambanganBPertambangan dan Penggalian
09900Jasa Pertambangan Dan Penggalian Lainnya09Jasa PertambanganBPertambangan dan Penggalian
10110Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10120Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Unggas10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10130Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10211Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10212Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10213Industri Pembekuan Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10214Industri Pemindangan Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10215Industri Peragian/Fermentasi Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10216Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10217Industri Pendinginan/Pengesan Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10219Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10221Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10222Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10291Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10292Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10293Industri Pembekuan Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10294Industri Pemindangan Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10295Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10296Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10297Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10299Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10311Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10312Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10313Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10314Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10320Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10330Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10391Industri Tempe Kedelai10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10392Industri Tahu Kedelai10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10399Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Buah- Buahan Dan Sayuran10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10411Industri Minyak Makan Dan Lemak Nabati10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10412Industri Margarine10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10413Industri Minyak Makan Dan Lemak Hewani Selain Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10414Industri Minyak Ikan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10415Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa Dan Minyak Kelapa Sawit10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10421Industri Kopra10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10422Industri Minyak Makan Kelapa10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10423Industri Minyak Goreng Kelapa10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10424Industri Tepung Dan Pelet Kelapa10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10431Industri Minyak Makan Kelapan Sawit (Criude Palm Oil)10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10432Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10490Industri Minyak Makan Dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10510Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10520Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10531Industri Pengolahan Es Krim10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10532Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu Dan Es Balok)10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10590Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10611Industri Penggilingan Dan Pembersihan Padi-Padian Dan Biji-Bijian10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10612Industri Pengupasan, Pembersihan Dan Sortasi Kopi10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10613Industri Pengupasan, Pembersihan Dan Pengeringan Kakao10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10614Industri Pengupasan Dan Pembersihan Biji-Bijian Bukan Kopi Dan Kakao10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10615Industri Pengupasan Dan Pembersihan Kacang- Kacangan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10616Industri Pengupasan Dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Rizoma)10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10617Industri Tepung Terigu10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10618Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan,10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10621Industri Pati Ubi Kayu10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10622Industri Berbagai Macam Pati Palma10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10623Industri Glukosa Dan Sejenisnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10629Industri Pati Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10631Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10632Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10633Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10634Industri Pati Beras Dan Jagung10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10710Industri Produk Roti Dan Kue10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10721Industri Gula Pasir10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10722Industri Gula Merah10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10723Industri Sirop10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10729Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10731Industri Kakao10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10732Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10733Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10739Industri Kembang Gula Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10740Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10750Industri Makanan Dan Masakan Olahan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10761Industri Pengolahan Kopi Dan Teh10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10762Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10771Industri Kecap10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10772Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10773Industri Produk Masak Dari Kelapa10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10774Industri Pengolahan Garam10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10779Industri Produk Masak Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10791Industri Makanan Bayi10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10792Industri Kue Basah10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10793Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10794Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10799Industri Produk Makanan Lainnya10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10801Industri Ransum Makanan Hewan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
10802Industri Konsentrat Makanan Hewan10Industri MakananCIndustri Pengolahan
11010Industri Minuman Keras11Industri MinumanCIndustri Pengolahan
11020Industri Minuman Anggur (Wine)11Industri MinumanCIndustri Pengolahan
11030Industri Minuman Keras Dari Malt Dan Malt11Industri MinumanCIndustri Pengolahan
11040Industri Minuman Ringan11Industri MinumanCIndustri Pengolahan
11050Industri Air Minum Dan Air Mineral11Industri MinumanCIndustri Pengolahan
11090Industri Minuman Lainnya11Industri MinumanCIndustri Pengolahan
12011Industri Rokok Kretek12Industri Pengolahan TembakauCIndustri Pengolahan
12012Industri Rokok Putih12Industri Pengolahan TembakauCIndustri Pengolahan
12019Industri Rokok Dan Cerutu Lainnya12Industri Pengolahan TembakauCIndustri Pengolahan
12091Industri Pengeringan Dan Pengolahan Tembakau12Industri Pengolahan TembakauCIndustri Pengolahan
12099Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya12Industri Pengolahan TembakauCIndustri Pengolahan
13111Industri Persiapan Serat Tekstil13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13112Industri Pemintalan Benang13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13113Industri Pemintalan Benang Jahit13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13121Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13122Industri Kain Tenun Ikat13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13123Industri Bulu Tiruan Tenunan13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13131Industri Penyempurnaan Benang13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13132Industri Penyempurnaan Kain13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13133Industri Pencetakan Kain13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13134Industri Batik13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13911Industri Kain Rajutan13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13912Industri Kain Sulaman/Bordir13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13913Industri Bulu Tiruan Rajutan13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13921Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13922Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13923Industri Bantal Dan Sejenisnya13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13924Industri Barang Jadi Rajutan Dan Sulaman13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13929Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13930Industri Karpet Dan Permadani13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13941Industri Tali13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13942Industri Barang Dari Tali13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13991Industri Kain Pita (Narrow Fabric)13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13992Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13993Industri Non Woven (Bukan Tenunan)13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13994Industri Kain Ban13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13995Industri Karung Goni13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13996Industri Karung Bukan Goni13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13997Industri Kapuk13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
13999Industri Tekstil Lainnya Ytdl13Industri TekstilCIndustri Pengolahan
14111Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14112Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14120Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14131Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14132Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14200Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14301Industri Pakaian Jadi Rajutan14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14302Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
14303Industri Rajutan Kaos Kaki Dan Sejenisnya14Industri Pakaian JadiCIndustri Pengolahan
15111Industri Pengawetan Kulit15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15112Industri Penyamakan Kulit15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15113Industri Pencelupan Kulit Bulu15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15114Industri Kulit Buatan/Imitasi15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15121Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15122Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15123Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Hewan15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15129Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Lainnya15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15201Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15202Industri Sepatu Olahraga15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15203Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
15209Industri Alas Kaki Lainnya15Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas KakiCIndustri Pengolahan
16101Industri Penggergajian Kayu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16102Industri Pengawetan Kayu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16103Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16104Industri Pengolahan Rotan16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16211Industri Kayu Lapis16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16212Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16213Industri Panel Kayu Lainnya16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16214Industri Veneer16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16221Industri Barang Bangunan Dari Kayu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16222Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16230Industri Wadah Dari Kayu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16291Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16292Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16293Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16294Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16295Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
16299Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl16Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus(Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, RCIndustri Pengolahan
17011Industri Bubur Kertas (Pulp)17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17012Industri Kertas Budaya17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17013Industri Kertas Berharga17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17014Industri Kertas Khusus17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17019Industri Kertas Lainnya17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17021Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17022Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17091Industri Kertas Tissue17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
17099Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya Ytdl17Industri Kertas dan Barang dari KertasCIndustri Pengolahan
18111Industri Pencetakan Umum18Industri Pencetakan dan Reproduksi Media RekamanCIndustri Pengolahan
18112Industri Pencetakan Khusus18Industri Pencetakan dan Reproduksi Media RekamanCIndustri Pengolahan
18120Jasa Penunjang Pencetakan18Industri Pencetakan dan Reproduksi Media RekamanCIndustri Pengolahan
18201Reproduksi Media Rekaman Suara Dan Piranti Lunak18Industri Pencetakan dan Reproduksi Media RekamanCIndustri Pengolahan
18202Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video18Industri Pencetakan dan Reproduksi Media RekamanCIndustri Pengolahan
19100Industri Produk Dari Batu Bara19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
19211Industri Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
19212Industri Pemurnian Dan Pengolahan Gas Alam19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
19213Industri Pembuatan Minyak Pelumas19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
19214Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
19291Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
19292Industri Briket Batu Bara19Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak BumiCIndustri Pengolahan
20111Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20112Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20113Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20114Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20115Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian20Industri Bahan Kimia dan Barang dari BahanKimiaCIndustri Pengolahan
20116Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20117Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam Dan Batu Bara20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20118Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20119Industri Kimia Dasar Organik Lainnya20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20121Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20122Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20123Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20124Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20125Industri Pupuk Hara Makro Sekunder20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20126Industri Pupuk Hara Mikro20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20127Industri Pupuk Pelengkap20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20129Industri Pupuk Lainnya20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20131Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20132Industri Karet Buatan20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20211Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20212Industri Pemberantas Hama (Formulasi)20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20213Industri Zat Pengatur Tumbuh20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20214Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20221Industri Cat Dan Tinta Cetak20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20222Industri Pernis (Termasuk Mastik)20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20223Industri Lak20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20231Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20232Industri Bahan Kosmetik Dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20291Industri Perekat/Lem20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20292Industri Bahan Peledak20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20293Industri Tinta20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20294Industri Minyak Atsiri20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20295Industri Korek Api20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20299Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20301Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
20302Industri Serat Stapel Buatan20Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan KimiaCIndustri Pengolahan
21011Industri Bahan Farmasi21Industri Farmasi, Produk Obat dan JamuCIndustri Pengolahan
21012Industri Produk Farmasi21Industri Farmasi, Produk Obat dan JamuCIndustri Pengolahan
21021Industri Simplisia (Bahan Obat Tradisional)21Industri Farmasi, Produk Obat dan JamuCIndustri Pengolahan
21022Industri Produk Obat Tradisional21Industri Farmasi, Produk Obat dan JamuCIndustri Pengolahan
22111Industri Ban Luar Dan Ban Dalam22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22112Industri Vulkanisir Ban22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22121Industri Pengasapan Karet22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22122Industri Remilling Karet22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22123Industri Karet Remah (Crumb Rubber)22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22191Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22192Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22199Industri Barang Dari Karet Lainnya Ytdl22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22210Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22220Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22230Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22291Industri Barang Plastik Lembaran22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22292Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22293Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
22299Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl22Industri Karet, Barang dari Karet dan PlastikCIndustri Pengolahan
23111Industri Kaca Lembaran23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23112Industri Kaca Pengaman23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23112Industri Kaca Pengaman23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23119Industri Kaca Lainnya23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23121Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Kaca23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23122Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Kaca23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23123Industri Kemasan Dari Kaca23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23129Industri Barang Lainnya Dari Kaca23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23911Industri Bata, Mortar Dan Semen Tahan Api23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23919Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23921Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23922Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23923Industri Peralatan Saniter Dari Porselen23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23929Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23931Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23932Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23933Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselen23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23939Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23941Industri Semen23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23942Industri Kapur23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23943Industri Gips23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23951Industri Barang Dari Semen23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23952Industri Barang Dari Kapur23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23953Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23954Industri Barang Dari Gips Untuk Konstruksi23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23955Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23956Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23957Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23959Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23961Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23962Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23963Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23969Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
23990Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl23Industri Barang Galian Bukan LogamCIndustri Pengolahan
24101Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24102Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24103Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24201Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24202Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24203Industri Penggilingan Logam Bukan Besi24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24204Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24205Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24206Industri Pengolahan Uranium Dan Bijih Uranium24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24310Industri Pengecoran Besi Dan Baja24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
24320Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja24Industri Logam DasarCIndustri Pengolahan
25111Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25112Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25113Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25119Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25120Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25130Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25200Industri Senjata Dan Amunisi25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25910Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25920Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25931Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25932Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Pertukangan25Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan PeralatannyaCIndustri Pengolahan
25933Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25934Industri Peralatan Umum25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25940Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25951Industri Barang Dari Kawat25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25952Industri Paku, Mur Dan Baut25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25991Industri Brankas, Filling Kantor Dan Sejenisnya25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25992Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25993Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25994Industri Pembuatan Profil25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25995Industri Lampu Dari Logam25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
25999Industri Barang Logam Lainnya Ytdl25Industri Barang Logam, Bukan Mesin danPeralatannyaCIndustri Pengolahan
26110Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26120Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26210Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26220Industri Perlengkapan Komputer26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26310Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26320Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26390Industri Peralatan Komunikasi Lainnya26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26410Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26420Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26490Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26511Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26512Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26513Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26514Industri Alat Uji Dalam Proses Industri26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26520Industri Alat Ukur Waktu26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26601Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26602Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26710Industri Peralatan Fotografi26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26791Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26792Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
26800Industri Media Magnetik Dan Media Optik26Industri Komputer, Barang Elektronik danOptikCIndustri Pengolahan
27111Industri Motor Listrik27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27112Industri Mesin Pembangkit Listrik27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27113Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27120Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27201Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27202Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27310Industri Kabel Serat Optik27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27320Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27330Industri Perlengkapan Kabel27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27401Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27402Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27403Industri Peralatan Penerangan Untuk Alat Transportasi27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27409Industri Peralatan Penerangan Lainnya27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27510Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27520Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27530Industri Peralatan Pemanas Dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
27900Industri Peralatan Listrik Lainnya27Industri Peralatan ListrikCIndustri Pengolahan
28111Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28112Industri Motor Pembakaran Dalam28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28113Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28120Industri Peralatan Tenaga Zat Cair Dan Gas28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28130Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28140Industri Bearing, Roda Gigi Dan Elemen Penggerak Mesin28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28151Industri Industri Oven, Perapian Dan TungkuPembakar Sejenis Yang Tidak Menggunakan Arus Listrik28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28152Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang Menggunakan Arus Listrik28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28160Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28171Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28172Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28173Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28174Industri Mesin Fotocopi28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28179Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28180Industri Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28191Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan Pengalengan28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28192Industri Mesin Timbangan28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28193Industri Mesin Pendingin28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28199Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28210Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28221Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28222Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Kayu28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28223Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam Dan Kayu28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28224Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28230Industri Mesin Metalurgi28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28240Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28250Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28261Industri Kabinet Mesin Jahit28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28262Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28263Industri Mesin Tekstil28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28264Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28265Industri Mesin Penyiapan Dan Pembuatan Produk Kulit28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28291Industri Mesin Percetakan28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28292Industri Mesin Pabrik Kertas28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
28299Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya Ytdl28Industri Mesin dan Perlengkapan ytdlCIndustri Pengolahan
29100Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih29Industri Kendaraan Bermotor, Trailer danSemi TrailerCIndustri Pengolahan
29200Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer29Industri Kendaraan Bermotor, Trailer danSemi TrailerCIndustri Pengolahan
29300Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih29Industri Kendaraan Bermotor, Trailer danSemi TrailerCIndustri Pengolahan
30111Industri Kapal Dan Perahu30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30112Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30113Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30120Industri Pembuatan Kapal Pesiar Dan Perahu Untuk Olahraga30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30200Industri Lokomotif Dan Gerbong Kereta30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30300Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30400Industri Kendaraan Perang30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30911Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30912Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30921Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30922Industri Perlengkapan Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
30990Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl30Industri Alat Angkutan LainnyaCIndustri Pengolahan
31001Industri Furnitur Dari Kayu31Industri FurniturCIndustri Pengolahan
31002Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu31Industri FurniturCIndustri Pengolahan
31003Industri Furnitur Dari Plastik31Industri FurniturCIndustri Pengolahan
31004Industri Furnitur Dari Logam31Industri FurniturCIndustri Pengolahan
31009Industri Furnitur Lainnya31Industri FurniturCIndustri Pengolahan
32111Industri Permata32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32112Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32113Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32114Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32115Industri Perhiasan Mutiara32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32119Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32120Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32201Industri Alat Musik Tradisional32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32202Industri Alat Musik Bukan Tradisional32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32300Industri Alat Olahraga32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32401Industri Alat Permainan32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32402Industri Mainan Anak-Anak32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32501Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32502Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic Dan Prosthetic32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32503Industri Kaca Mata32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32509Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32901Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32902Industri Pita Mesin Tulis/Gambar32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32903Industri Kerajinan Ytdl32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32904Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32905Industri Dari Sabut Kelapa32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
32909Industri Pengolahan Lainnya Ytdl32Industri Pengolahan LainnyaCIndustri Pengolahan
33111Jasa Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap33#N/A#N/A#N/A
33112Jasa Reparasi Produk Senjata Dan Amunisi33#N/A#N/A#N/A
33119Jasa Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya33#N/A#N/A#N/A
33121Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum33#N/A#N/A#N/A
33122Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus33#N/A#N/A#N/A
33131Jasa Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol33#N/A#N/A#N/A
33132Jasa Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis Dan Elektrotherapi33#N/A#N/A#N/A
33133Jasa Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik33#N/A#N/A#N/A
33141Jasa Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator33#N/A#N/A#N/A
33142Jasa Reparasi Baterai Dan Akumulator Listrik33#N/A#N/A#N/A
33149Jasa Reparasi Peralatan Listrik Lainnya33#N/A#N/A#N/A
33151Jasa Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung33#N/A#N/A#N/A
33152Jasa Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta33#N/A#N/A#N/A
33153Jasa Reparasi Pesawat Terbang33#N/A#N/A#N/A
33159Jasa Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor33#N/A#N/A#N/A
33190Jasa Reparasi Peralatan Lainnya33#N/A#N/A#N/A
33200Jasa Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri33#N/A#N/A#N/A
35101Pembangkitan Tenaga Listrik35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35102Transmisi Tenaga Listrik35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35103Distribusi Tenaga Listrik35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35104Jasa Penunjang Kelistrikan35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35201Pengadaan Gas Alam Dan Buatan35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35202Distribusi Gas Alam Dan Buatan35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35301Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
35302Produksi Es35Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas danUdara DinginDPengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
36001Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum36Pengadaan AirEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
36002Penampungan Dan Penyaluran Air Baku36Pengadaan AirEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
36003Jasa Penunjang Pengadaan Air36Pengadaan AirEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
37000Pengelolaan Limbah37Pengelolaan LimbahEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38110Pengumpulan Sampah Yang Tidak Berbahaya38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38120Pengumpulan Sampah Yang Berbahaya38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38211Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Yang Tidak Berbahaya38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38212Produksi Kompos Sampah Organik38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38220Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Yang Berbahaya38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38301Daur Ulang Barang Logam38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38302Daur Ulang Barang Bukan Logam38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
38303Pemotongan Kapal (Ship Breaking)38Pengelolaan Sampah dan Daur UlangEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
39000Jasa Pembersihan Dan Pengelolaan Sampah Lainnya39Jasa Pembersihan dan Pengelolaan SampahLainnyaEPengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah
41011Konstruksi Gedung Tempat Tinggal41Konstruksi GedungFKonstruksi
41012Konstruksi Gedung Perkantoran41Konstruksi GedungFKonstruksi
41013Konstruksi Gedung Industri41Konstruksi GedungFKonstruksi
41014Konstruksi Gedung Perbelanjaan41Konstruksi GedungFKonstruksi
41015Konstruksi Gedung Kesehatan41Konstruksi GedungFKonstruksi
41016Konstruksi Gedung Pendidikan41Konstruksi GedungFKonstruksi
41017Konstruksi Gedung Penginapan41Konstruksi GedungFKonstruksi
41018Konstruksi Gedung Tempat Hiburan41Konstruksi GedungFKonstruksi
41019Konstruksi Gedung Lainnya41Konstruksi GedungFKonstruksi
41020Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Gedung41Konstruksi GedungFKonstruksi
42111Konstruksi Jalan Raya42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42112Konstruksi Jembatan Dan Jalan Layang42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42113Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42114Konstruksi Jalan Kereta Api Dan Jembatan Kereta Api42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42115Konstruksi Terowongan42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42120Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Rel Kereta Api42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42211Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42212Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Minum, Air Limbah Dan Drainase42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42213Konstruksi Bangunan Elektrikal42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42214Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut Dan Rambu Sungai42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42215Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42216Konstruksi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42217Konstruksi Sentral Telekomunikasi42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42218Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42219Konstruksi Jaringan Saluran Elektrikal Dan Telekomunikasi Lainnya42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42220Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi Dan Limbah42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42911Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42912Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42913Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42914Konstruksi Bangunan Pengolahan Dan Penampungan Barang Minyak Dan Gas42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42915Pengerukan42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42919Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
42920Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya42Konstruksi Bangunan SipilFKonstruksi
43110Pembongkaran43Konstruksi KhususFKonstruksi
43120Penyiapan Lahan43Konstruksi KhususFKonstruksi
43211Instalasi Listrik43Konstruksi KhususFKonstruksi
43212Instalasi Telekomunikasi43Konstruksi KhususFKonstruksi
43213Instalasi Navigasi Laut Dan Sungai43Konstruksi KhususFKonstruksi
43214Instalasi Navigasi Udara43Konstruksi KhususFKonstruksi
43215Instalasi Sinyal Dan Telekomunikasi Kereta Api43Konstruksi KhususFKonstruksi
43216Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya43Konstruksi KhususFKonstruksi
43217Instalasi Elektronika43Konstruksi KhususFKonstruksi
43221Instalasi Air (Pipa)43Konstruksi KhususFKonstruksi
43222Instalasi Pemanas Dan Geotermal43Konstruksi KhususFKonstruksi
43223Instalasi Minyak Dan Gas43Konstruksi KhususFKonstruksi
43224Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara43Konstruksi KhususFKonstruksi
43291Instalasi Mekanikal43Konstruksi KhususFKonstruksi
43292Instalasi Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika43Konstruksi KhususFKonstruksi
43299Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl43Konstruksi KhususFKonstruksi
43301Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium43Konstruksi KhususFKonstruksi
43302Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon43Konstruksi KhususFKonstruksi
43303Pengecatan43Konstruksi KhususFKonstruksi
43304Dekorasi Interior43Konstruksi KhususFKonstruksi
43305Dekorasi Eksterior43Konstruksi KhususFKonstruksi
43309Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya43Konstruksi KhususFKonstruksi
43901Pemasangan Pondasi Dan Pilar43Konstruksi KhususFKonstruksi
43902Pemasangan Perancah (Steiger)43Konstruksi KhususFKonstruksi
43903Pemasangan Atap/Roof Covering43Konstruksi KhususFKonstruksi
43904Pemasangan Kerangka Baja43Konstruksi KhususFKonstruksi
43905Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator43Konstruksi KhususFKonstruksi
43909Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl43Konstruksi KhususFKonstruksi
45101Perdagangan Besar Mobil Baru45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45102Perdagangan Besar Mobil Bekas45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45103Perdagangan Eceran Mobil Baru45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45104Perdagangan Eceran Mobil Bekas45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45201Reparasi Mobil45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45202Pencucian Dan Salon Mobil45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45301Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45302Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45401Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45402Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45403Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45404Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45405Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45406Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
45407Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor45Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46100Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46201Perdagangan Besar Padi Dan Palawija46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46202Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46203Perdagangan Besar Bunga Dan Tumbuhan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46204Perdagangan Besar Tembakau Rajangan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46205Perdagangan Besar Binatang Hidup46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46206Perdagangan Besar Hasil Perikanan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46207Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46208Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46209Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46311Perdagangan Besar Beras46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46312Perdagangan Besar Buah-Buahan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46313Perdagangan Besar Sayuran46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46314Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46315Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46319Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46321Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46322Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46323Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46324Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46325Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46326Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46327Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46331Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46332Perdagangan Besar Produk Roti46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46333Perdagangan Besar Minuman Beralkohol46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46334Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46335Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46339Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46411Perdagangan Besar Tekstil46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46412Perdagangan Besar Pakaian46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46413Perdagangan Besar Alas Kaki46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46414Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46419Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Dan Alas Kaki Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46421Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46422Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46430Perdagangan Besar Alat Forografi Dan Barang Optik46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46491Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46492Perdagangan Besar Farmasi46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46493Perdagangan Besar Obat Tradisional46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46494Perdagangan Besar Kosmetik46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46495Perdagangan Besar Alat Olahraga46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46496Perdagangan Besar Alat Musik46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46497Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46498Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak- Anak46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46499Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46511Perdagangan Besar Komputer Dan Perlengkapan Komputer46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46512Perdagangan Besar Piranti Lunak46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46521Perdagangan Besar Perlengkapan Elektronik46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46522Perdagangan Besar Disket, Pita Audio Dan Video, Cd Dan Dvd Kosong46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46523Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46530Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46591Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang Dan Perlengkapannya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46592Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan SepedaMotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46593Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46594Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46599Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46610Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46620Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46631Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46632Perdagangan Besar Kaca46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46633Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46634Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46635Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46636Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46637Perdagangan Besar Cat46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46638Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46639Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46691Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46692Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46693Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kedokteran46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46694Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46695Perdagangan Besar Kertas Dan Karton46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46696Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46697Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap)46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46699Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
46900Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor46Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47111Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Minimarket47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47112Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Supermarket/Minimarket (Tradisional)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47191Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47192Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47211Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47212Perdagangan Eceran Buah-Buahan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47213Perdagangan Eceran Sayuran47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47214Perdagangan Eceran Hasil Peternakan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47215Perdagangan Eceran Hasil Perikanan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47216Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan Dan Perburuan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47219Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47221Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47222Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47230Perdagangan Eceran Khusus Rokok Dan Tembakau Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47241Perdagangan Eceran Beras47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47242Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47243Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47244Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47245Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47249Perdagangan Eceran Makanan Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47301Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Di Spbu47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47302Perdagangan Eceran Premium, Premix Dan Solar Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47303Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47411Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47412Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47413Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47414Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47415Perdagangan Eceran Mesin Kantor47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47420Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio Dan Video Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47511Perdagangan Eceran Tekstil47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47512Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47513Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47521Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47522Perdagangan Eceran Kaca47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47523Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47524Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47525Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47526Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47527Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47528Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47529Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47530Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47591Perdagangan Eceran Furnitur47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47592Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47593Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47594Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47595Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47596Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47597Perdagangan Eceran Alat Musik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47599Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Dalam Subgolongan 475947Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47611Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47612Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47620Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik Dan Video Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47630Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47640Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak Di Toko47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47650Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47711Perdagangan Eceran Pakaian47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47712Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47713Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47714Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47721Perdagangan Eceran Bahan Kimia47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47722Perdagangan Eceran Barang Farmasi Di Apotik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47723Perdagangan Eceran Barang Farmasi Bukan Di Apotik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47724Perdagangan Eceran Obat Tradisional47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47725Perdagangan Eceran Kosmetik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47726Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47727Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47729Perdagangan Eceran Lainnya Bukan Yang Tercakup Pada Kelompok 47721 S.D. 4772747Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47731Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47732Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47733Perdagangan Eceran Kaca Mata47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47734Perdagangan Eceran Jam47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47735Perdagangan Eceran Barang Perhiasan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47736Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47737Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47739Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya Ytdl47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47741Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47742Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47743Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47744Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47745Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47746Perdagangan Eceran Barang Antik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47749Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47751Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47752Perdagangan Eceran Hewan Ternak47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47753Perdagangan Eceran Ikan Hias47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47754Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan Dan Hewan Piaraan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47761Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47762Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47763Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47764Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47771Perdagangan Eceran Minyak Tanah47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47772Perdagangan Eceran Gas Elpiji47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47779Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47781Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47782Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/Hewan Yang Diawetkan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47783Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47784Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47785Perdagangan Eceran Lukisan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47789Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47791Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47792Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47793Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47794Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47795Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47796Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47797Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47811Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47812Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47813Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47814Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47815Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47816Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47819Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47821Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47822Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47823Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47824Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan Oncom47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47825Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Biota Air Olahan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47826Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47827Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47828Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47829Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47831Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tekstil47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47832Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47833Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47834Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47841Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47842Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47843Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47844Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47845Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47846Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47849Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47851Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kaca Mata47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47852Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47853Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47854Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47855Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47859Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47861Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47862Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Dan Perlengkapan Listrik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47863Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47864Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47865Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47866Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47867Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Kebersihan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47869Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47871Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47872Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Tulis Menulis Dan Gambar47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47873Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Piranti Lunak (Software)47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47874Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47875Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlengkapannya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47876Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mesin Kantor47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47877Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47879Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47881Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Kerajinan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47882Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-Anak47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47883Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Lukisan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47891Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Hewan Hidup47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47892Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47893Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47894Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47895Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian Dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47896Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik Dan Elektronik Bekas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47897Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Bekas Campuran47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47899Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47911Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi Kosmetik Dan Alat Laboratorium47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47912Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47913Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47914Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D.4791347Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47919Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47920Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47991Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47992Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47993Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47994Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47995Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47996Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47997Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47998Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak Dan Lukisan47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
47999Perdagangan Eceran Keliling Barang Lainnya47Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan MotorGPerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
49111Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49112Angkutan Jalan Rel Khusus Wisata49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49121Angkutan Jalan Rel Untuk Barang49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49129Angkutan Jalan Rel Khusus Lainnya49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49211Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (Akap)49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49212Angkutan Bus Perbatasan49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49213Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (Akdp)49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49214Angkutan Bus Kota49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49215Angkutan Bus Lintas Batas Negara49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49221Angkutan Bus Khusus49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49222Angkutan Bus Pariwisata49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49300Angkutan Melalui Saluran Pipa49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49411Angkutan Perbatasan Bukan Bus49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49412Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (Akdp) Bukan Bus49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49413Angkutan Perkotaan49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49414Angkutan Perdesaan49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49421Angkutan Taksi49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49422Angkutan Sewa49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49423Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49424Angkutan Ojek Motor49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49425Angkutan Darat Lainnya Untuk Wisata49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49429Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49431Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49432Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
49433Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum49Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran PipaHTransportasi dan Pergudangan
50111Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50112Angkutan Laut Domestik Umum Tramper Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50113Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Wisata50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50114Angkutan Laut Domestik Perintis Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50121Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50122Angkutan Laut Internasional Umum Tramper Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50123Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Wisata50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50131Angkutan Laut Domestik Umum Liner Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50132Angkutan Laut Domestik Umum Tramper Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50133Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50134Angkutan Laut Domestik Perintis Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50135Angkutan Laut Domestik Pelayaran Rakyat50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50141Angkutan Laut Internasional Umum Liner Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50142Angkutan Laut Internasional Umum Tramper Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50143Angkutan Laut Internasional Khusus Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50144Angkutan Laut Internasional Pelayaran Rakyat50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50211Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tetap Dan Teratur50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50212Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap Dan Tidak50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50213Angkutan Sungai Dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Untuk50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50214Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50215Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50216Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50217Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50218Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50219Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50221Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50222Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50223Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50224Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50225Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50226Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50227Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50228Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
50229Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan50Angkutan AirHTransportasi dan Pergudangan
51101Angkutan Udara Berjadwal Domestik Umum Untuk Penumpang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51102Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis Untuk Penumpang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51103Angkutan Udara Berjadwal Internasional Untuk Penumpang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51104Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Umum Untuk Penumpang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51105Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Perintis Untuk Penumpang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51106Angkutan Udara Khusus Olahraga51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51107Angkutan Udara Khusus Untuk Wisata51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51109Angkutan Udara Khusus Lainnya51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51201Angkutan Udara Berjadwal Domestik Umum Untuk Barang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51202Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis Untuk Barang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51203Angkutan Udara Berjadwal Internasional Untuk Barang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51204Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Umum Untuk Barang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
51205Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Perintis Untuk Barang51Angkutan UdaraHTransportasi dan Pergudangan
52101Pergudangan52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52102Jasa Cold Storage52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52103Jasa Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52109Jasa Pergudangan Lainnya52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52211Jasa Terminal Darat52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52212Jasa Stasiun Kereta Api52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52213Jasa Jalan Tol52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52214Jasa Perparkiran Di Badan Jalan (On Street Parking)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52215Jasa Perparkiran Di Luar Badan Jalan (Off Sreet Parking)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52219Jasa Penunjang Angkutan Darat Lainnya52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52221Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Laut52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52222Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Sungai Dan Danau52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52223Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52229Jasa Penunjang Angkutan Air Lainnya52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52230Jasa Kebandarudaraan52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52240Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52291Jasa Pengurusan Transportasi (Jpt)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52292Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (Emka & Ead)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52293Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (Emkl)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52294Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (Empu)52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
52299Jasa Penunjang Angkutan Lainnya Ytdl52Pergudangan dan Jasa Penunjang AngkutanHTransportasi dan Pergudangan
53101Pos Nasional53Pos dan KurirHTransportasi dan Pergudangan
53102Unit Pelayanan Pos53Pos dan KurirHTransportasi dan Pergudangan
53200Kurir53Pos dan KurirHTransportasi dan Pergudangan
55111Hotel Bintang Lima55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55112Hotel Bintang Empat55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55113Hotel Bintang Tiga55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55114Hotel Bintang Dua55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55115Hotel Bintang Satu55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55120Hotel Melati55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55130Pondok Wisata (Home Stay)55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55191Penginapan Remaja (Youth Hostel)55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55192Bumi Perkemahan55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55193Persinggahan Karavan55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55194Vila55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55195Apartemen Hotel55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55199Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
55900Penyediaan Akomodasi Lainnya55Penyediaan AkomodasiIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56101Restoran56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56102Warung Makan56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56103Kedai Makanan56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56104Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56210Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56290Penyediaan Makanan Lainnya56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56301Bar56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56302Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56303Rumah Minum/Kafe56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56304Kedai Minuman56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56305Rumah/Kedai Obat Tradisional56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
56306Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap56Penyediaan Makanan dan MinumanIPenyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
58110Penerbitan Buku58PenerbitanJInformasi dan Komunikasi
58120Penerbitan Buku Direktori Dan Mailing List58PenerbitanJInformasi dan Komunikasi
58130Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Buletin Dan Majalah58PenerbitanJInformasi dan Komunikasi
58190Penerbitan Lainnya58PenerbitanJInformasi dan Komunikasi
58200Penerbitan Piranti Lunak (Software)58PenerbitanJInformasi dan Komunikasi
59111Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59112Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59121Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59122Pasca Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59131Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Pemerintah59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59132Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59140Kegiatan Pemutaran Film59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59201Perekaman Suara59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
59202Penerbitan Musik Dan Buku Musik59Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan MusikJInformasi dan Komunikasi
60101Penyiaran Radio Oleh Pemerintah60Penyiaran dan PemrogramanJInformasi dan Komunikasi
60102Penyiaran Radio Oleh Swasta60Penyiaran dan PemrogramanJInformasi dan Komunikasi
60201Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah60Penyiaran dan PemrogramanJInformasi dan Komunikasi
60202Penyiaran Dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta60Penyiaran dan PemrogramanJInformasi dan Komunikasi
61100Telekomunikasi Dengan Kabel61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61200Telekomunikasi Tanpa Kabel61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61300Telekomunikasi Satelit61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61911Jasa Panggilan Premium (Premium Call)61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61912Jasa Radio Panggil Untuk Umum (Rpuu)61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61913Jasa Radio Trunking61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61914Warung Telekomunikasi (Wartel)61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61919Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61921Internet Service Provider61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61922Jasa Sistem Komunikasi61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61923Jasa Voice Over Internet Protocol (Voip)61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61924Warung Internet (Warnet)61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61929Jasa Multimedia Lainnya61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61991Telekomunikasi Khusus Untuk Penyiaran61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
61999Telekomunikasi Lainnya Ytdl61TelekomunikasiJInformasi dan Komunikasi
62010Kegiatan Pemrograman Komputer62Kegiatan Pemrograman, Konsultansi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuJInformasi dan Komunikasi
62020Kegiatan Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer62Kegiatan Pemrograman, Konsultansi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuJInformasi dan Komunikasi
62090Kegiatan Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya62Kegiatan Pemrograman, Konsultansi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan ItuJInformasi dan Komunikasi
63111Kegiatan Pengolahan Data63Kegiatan Jasa InformasiJInformasi dan Komunikasi
63112Kegiatan Penyimpanan Data Di Server (Hosting) Dan Kegiatan Ybdi63Kegiatan Jasa InformasiJInformasi dan Komunikasi
63120Portal Web63Kegiatan Jasa InformasiJInformasi dan Komunikasi
63911Kegiatan Kantor Berita Oleh Pemerintah63Kegiatan Jasa InformasiJInformasi dan Komunikasi
63912Kegiatan Kantor Berita Oleh Swasta63Kegiatan Jasa InformasiJInformasi dan Komunikasi
63990Kegiatan Jasa Informasi Lainnya Ytdl63Kegiatan Jasa InformasiJInformasi dan Komunikasi
64110Bank Sentral64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64121Bank Pemerintah/Bumn/Persero64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64122Bank Pemerintah Daerah (Bpd) Devisa64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64123Bank Pemerintah Daerah (Bpd) Non Devisa64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64124Bank Campuran Dan Asing64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64125Bank Umum Swasta Nasional Devisa64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64126Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64127Bank Perkreditan Rakyat (Bpr)64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64131Bank Umum Syariah64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64132Bank Pembiayaan Rakyat (Bpr) Syariah64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64133Unit Usaha Syariah64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64140Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64150Baitul Maal Wantanwil (Bmt)64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64190Jasa Perantara Moneter Lainnya64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64200Kegiatan Perusahaan Holding64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64300Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64910Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64921Pegadaian64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64922Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64923Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card)64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64929Pembiayaan Non Leasing Lainnya64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64991Modal Ventura (Ventura Capital)64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64992Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64993Lembaga Penjaminan64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
64999Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun64Kegiatan Jasa Keuangan, kecuali Asuransi dan Dana PensiunKJasa Keuangan dan Asuransi
65111Asuransi Jiwa Konvensional65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
65112Asuransi Jiwa Syariah65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
65121Asuransi Non Jiwa Konvensional65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
65122Asuransi Non Jiwa Syariah65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
65201Reasuransi Konvensional65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
65202Reasuransi Syariah65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
65300Dana Pensiun65Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial WajibKJasa Keuangan dan Asuransi
66110Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66121Penjamin Emisi Efek (Underwriter)66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66122Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer)66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66123Manager Investasi66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66191Lembaga Kliring Dan Penjaminan66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66192Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66193Biro Administrasi Efek66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66194Kustodian (Custodian)66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66195Wali Amanat (Trustee)66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66196Lembaga Pemeringkat Efek66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66197Jasa Penukaran Mata Uang (Money Changer)66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66199Jasa Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66210Jasa Penilai Risiko Dan Kerusakan66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66221Jasa Agen Asuransi66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66222Jasa Broker Asuransi66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66223Jasa Broker Reasuransi66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66291Aktuaria66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66292Jasa Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun Lainnya66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
66300Jasa Manajemen Dana66Jasa Penunjang Untuk Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun dan LainnyaKJasa Keuangan dan Asuransi
68110Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa68Real EstatLReal Estat
68120Kawasan Pariwisata68Real EstatLReal Estat
68200Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak68Real EstatLReal Estat
69100Jasa Hukum69Jasa Hukum dan AkuntansiMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
69200Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak69Jasa Hukum dan AkuntansiMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
70100Kegiatan Kantor Pusat70Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultansi ManajemenMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
70201Jasa Konsultan Pariwisata70Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultansi ManajemenMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
70202Jasa Konsultan Transportasi70Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultansi ManajemenMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
70209Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya70Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultansi ManajemenMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71100Jasa Arsitekur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Ybdi71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71201Jasa Sertifikasi71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71202Jasa Pengujian Laboratorium71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71203Jasa Inspeksi71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71204Jasa Inspeksi Teknik Instalasi71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71205Jasa Kalibrasi/Metrologi71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
71209Jasa Analisis Dan Uji Teknis Lainnya71Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji TeknisMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
72101Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam72Penelitian dan Pengembangan Ilmu PengetahuanMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
72102Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa72Penelitian dan Pengembangan Ilmu PengetahuanMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
72201Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial72Penelitian dan Pengembangan Ilmu PengetahuanMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
72202Penelitian Dan Pengembangan Humaniora72Penelitian dan Pengembangan Ilmu PengetahuanMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
73100Periklanan73Periklanan dan Penelitian PasarMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
73200Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat73Periklanan dan Penelitian PasarMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
74100Jasa Perancangan Khusus74Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis LainnyaMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
74201Jasa Fotografi74Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis LainnyaMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
74202Jasa Angkutan Udara Khusus Pemotretan, Survei Dan Pemetaan74Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis LainnyaMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
74901Jasa Penyelidikan Dan Keamanan74Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis LainnyaMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
74902Jasa Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis74Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis LainnyaMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
74909Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl74Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis LainnyaMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
75000Jasa Kesehatan Hewan75Jasa Dokter HewanMJasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
77100Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77210Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi Dan Olahraga77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77220Jasa Persewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77291Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77292Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77293Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77294Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77295Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77299Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya Ytdl77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77301Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77302Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77303Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77304Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Udara77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77305Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77306Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77307Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77309Jasa Persewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya Ytdl77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
77400Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta77Jasa PersewaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
78101Jasa Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri78Jasa KetenagakerjaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
78102Jasa Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri78Jasa KetenagakerjaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
78103Jasa Penyaluran Tenaga Kerja78Jasa KetenagakerjaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
78200Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu78Jasa KetenagakerjaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
78300Jasa Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia78Jasa KetenagakerjaanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
79111Jasa Agen Perjalanan Wisata79Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
79112Jasa Agen Perjalanan Bukan Wisata79Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
79120Jasa Biro Perjalanan Wisata79Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
79910Jasa Informasi Pariwisata79Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
79920Jasa Pramuwisata79Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
79990Jasa Reservasi Lainnya Ybdi Ytdl79Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
80100Jasa Keamanan Swasta80Jasa Keamanan dan PenyelidikanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
80200Jasa Sistem Keamanan80Jasa Keamanan dan PenyelidikanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
80300Jasa Penyelidikan80Jasa Keamanan dan PenyelidikanNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
81100Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas81Jasa Untuk Gedung dan PertamananNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
81210Jasa Kebersihan Umum Bangunan81Jasa Untuk Gedung dan PertamananNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
81290Jasa Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya81Jasa Untuk Gedung dan PertamananNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
81300Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman81Jasa Untuk Gedung dan PertamananNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82110Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82190Jasa Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82200Jasa Call Centre82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82301Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82302Jasa Event Organizer82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82910Jasa Debt Collection Dan Biro Kredit82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82920Jasa Pengepakan82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
82990Jasa Penunjang Usaha Lainnya Ytdl82Jasa Administrasi Kantor, Jasa Penunjang Kantor dan Jasa Penunjang Usaha LainnyaNJasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya
84111Bendahara Pemerintah Pusat84Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial WajibOAdministrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
84112Bendahara Pemerintah Daerah84Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial WajibOAdministrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
84113Bendahara Lainnya Ytdl84Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial WajibOAdministrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
84200Jaminan Sosial Wajib84Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial WajibOAdministrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib
85111Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85112Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85121Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85122Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85210Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85220Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85230Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85240Jasa Pendidikan Menengah Kejuruan Dan Teknik/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85311Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85312Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85321Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85322Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85410Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85420Jasa Pendidikan Kebudayaan85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85430Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85491Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85492Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85493Jasa Pendidikan Bahasa Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85494Jasa Pendidikan Kesehatan Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85495Jasa Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85496Jasa Pendidikan Awak Pesawat Dan Jasa Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85497Jasa Pendidikan Teknik Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85498Jasa Pendidikan Kerajinan Dan Industri85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85499Jasa Pendidikan Lainnya Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85500Jasa Penunjang Pendidikan85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85601Jasa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85602Jasa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85603Jasa Pendidikan Kelompok Bermain Swasta85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
85604Jasa Pendidikan Taman Penitipan Anak85Jasa PendidikanPJasa Pendidikan
86101Jasa Rumah Sakit Pemerintah86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86102Jasa Puskesmas86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86103Jasa Rumah Sakit Swasta86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86104Jasa Poliklinik Swasta86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86109Jasa Rumah Sakit Lainnya86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86201Praktik Dokter Umum86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86202Praktik Dokter Spesialis86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86203Praktik Dokter Gigi86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86901Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Paramedis86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86902Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86903Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
86904Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation)86Jasa Kesehatan ManusiaQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87100Jasa Kegiatan Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87200Jasa Kegiatan Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87301Panti Wreda Pemerintah87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87302Panti Wreda Swasta87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87309Jasa Kegiatan Sosial Di Dalam Panti Untuk Jompo Dan Cacat Lainnya87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87901Panti Asuhan Pemerintah87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87902Panti Asuhan Swasta87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
87909Jasa Kegiatan Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl87Jasa Kegiatan Sosial di Dalam PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
88101Jasa Kegiatan Sosial Pemerintah Di Luar Panti Untuk Jompo Dan Cacat88Jasa Kegiatan Sosial di Luar PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
88102Jasa Kegiatan Sosial Swasta Di Luar Panti Untuk Jompo Dan Cacat88Jasa Kegiatan Sosial di Luar PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
88901Jasa Kegiatan Sosial Pemerintah Di Luar Panti Lainnya88Jasa Kegiatan Sosial di Luar PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
88902Jasa Kegiatan Sosial Swasta Di Luar Panti Lainnya88Jasa Kegiatan Sosial di Luar PantiQJasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
90001Kegiatan Seni Pertunjukan90Kegiatan Hiburan, Seni dan KreativitasRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
90002Kegiatan Pekerja Seni90Kegiatan Hiburan, Seni dan KreativitasRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
90003Jasa Penunjang Hiburan90Kegiatan Hiburan, Seni dan KreativitasRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
90004Jasa Impresariat Bidang Seni90Kegiatan Hiburan, Seni dan KreativitasRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
90005Jurnalis Berita Independen90Kegiatan Hiburan, Seni dan KreativitasRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
90009Kegiatan Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya90Kegiatan Hiburan, Seni dan KreativitasRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91011Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91012Perpustakaan Swasta91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91021Museum Yang Dikelola Pemerintah91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91022Museum Yang Dikelola Swasta91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91023Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91024Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Swasta91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91025Taman Budaya91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91029Wisata Budaya Lainnya91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91031Kegiatan Taman Konservasi Alam91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91032Taman Nasional (Tn)91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91033Taman Hutan Raya (Tahura)91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91034Taman Wisata Alam (Twa)91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91035Hutan Lindung (Hl), Suaka Margasatwa (Sm), Dan Cagar Alam (Ca)91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91036Taman Laut91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91037Taman Buru Dan Kebun Buru91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
91039Kegiatan Taman Konservasi Alam Lainnya91Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
92000Kegiatan Perjudian Dan Pertaruhan92Kegiatan Perjudian dan PertaruhanRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93111Fasilitas Billiard93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93112Lapangan Golf93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93113Gelanggang Bowling93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93114Gelanggang Renang93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93115Lapangan Sepak Bola93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93116Lapangan Tenis Lapangan93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93117Kegiatan Pusat Kebugaran/Fitness Center93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93118Sport Centre93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93119Kegiatan Fasilitas Olahraga Lainnya93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93121Kelab Sepak Bola93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93122Kelab Golf93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93123Kelab Renang93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93124Kelab Tenis Lapangan93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93125Kelab Tinju93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93126Kelab Bela Diri93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93127Kelab Kebugaran/Fitness Dan Binaraga93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93128Kelab Bowling93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93129Kelab Olahraga Lainnya93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93191Promotor Kegiatan Olahraga93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93192Olahragawan, Juri Dan Wasit Profesional93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93193Kegiatan Perburuan93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93194Badan Regulasi Dan Liga Olahraga93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93199Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93210Kegiatan Taman Bertema Atau Taman Hiburan93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93221Pemandian Alam93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93222Wisata Gua93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93223Wisata Petualangan Alam93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93229Daya Tarik Wisata Alam Lainnya93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93231Wisata Agro93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93232Taman Rekreasi/Taman Wisata93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93233Kolam Pemancingan93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93239Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93241Arung Jeram93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93242Wisata Selam93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93243Dermaga Marina93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93249Wisata Tirta Lainnya93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93291Kelab Malam Dan Atau Diskotik93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93292Karaoke93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93293Usaha Arena Permainan93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
93299Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl93Kegiatan Olahraga dan Rekreasi LainnyaRKebudayaan, Hiburan dan Rekreasi
94110Kegiatan Organisasi Bisnis Dan Pengusaha94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
94121Kegiatan Organisasi Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Masyarakat94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
94122Kegiatan Organisasi Ilmu Pengetahuan Alam Dan Teknologi94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
94200Kegiatan Organisasi Buruh94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
94910Kegiatan Organisasi Keagamaan94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
94920Kegiatan Organisasi Politik94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
94990Kegiatan Organisasi Keanggotaan Lainnya Ytdl94Kegiatan Keanggotaan OrganisasiSKegiatan Jasa Lainnya
95110Jasa Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
95120Jasa Reparasi Peralatan Komunikasi95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
95210Jasa Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
95220Jasa Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
95230Jasa Reparasi Alas Kaki Dan Barang Dari Kulit95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
95240Jasa Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
95290Jasa Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya95Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah TanggaSKegiatan Jasa Lainnya
96111Jasa Pangkas Rambut96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96112Jasa Salon Kecantikan96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96121Panti Pijat96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96122Spa (Sante Par Aqua)96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96129Jasa Kebugaran Lainnya96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96200Jasa Binatu96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96301Pegawai Negeri Sipil96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96302Anggota Militer Dan Kepolisian96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96303Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96304Pegawai Swasta96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96305Pensiunan96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96910Jasa Pemakaman Dan Kegiatan Ybdi96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96991Jasa Vermak Pakaian96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
96999Jasa Perorangan Lainnya Ytdl96Jasa Perorangan LainnyaSKegiatan Jasa Lainnya
97000Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga97Jasa Perorangan yang Melayani Rumah TanggaTJasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan
98100Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan98Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk MemenuhiTJasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan
98200Kegiatan Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan98Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk MemenuhiTJasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan
99000Kegiatan Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kelompok Ini Mencakup Kegiatan Lembaga/ Badan/ Instansi Dari Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional Dan Regionallainnya, Badan Keuangan Dan Moneter Internasional, Bank Dunia, Organisasi Bea Cukai Dunia, Organisasi Untuk Kerjasama Dan Pengembangan Ekonomi, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, Perh,Impunan Negara-Negara Eropa, Perhimpunan Perdagangan Bebas Negara-Negara Eropa Dan Lain-Lain, Seperti Kedutaan Besar, Konsulat, Perwakilan Pbb Dan Suborganisasi, Unicef, Unesco, Undp, Who, Ilo, Asean, Imf, Oecd Dan Opec.99Kegiatan Internasional LainnyUBadan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya